Title

Description

  Grafitelektroder

  Tredje avsnittet i serien kommer handla om bearbetning av grafitelektroder och fokuserar på:
   
  • Grovbearbetning – diamantbelagd raspfräs; höga matningar med rätt strategi
  • Finbearbetning – kostnadsbesparing med diamantbelagda vändskär; både fullradie och hörnradie, långa verktyg, automatiserad programmering
  • Restbearbetning – diamantbelagda solida verktyg, automatiserad programmering 

  Please complete this form to view the webinar.